Vodič za kemijsku otpornost osmišljen je kao sveobuhvatan alat za pomoć u odabiru cjevovodnog materijala za industrijske primjene.

Za transport kemikalija koriste se različiti cjevovodni sustavi, stoga je od ključne važnosti da se odabere pravi materijal cijevi. Naš iskusni kemičari mogu dati smjernice o odabiru najprikladnijeg materijala za vaše pojedinačne upite. Stručni savjet se uvijek preporučuje.

Od kupaca se traži da imaju na umu kako se ovi podaci o kemijskoj otpornosti temelje na laboratorijskim studijama izloženosti. Ipak, ne mogu u potpunosti reproducirati svi uvjeti određene instalacije ( promjene tlaka i prenapona, temperaturne cikluse, promjene koncentracije itd. ) te iz tog razloga nije moguće pružiti jamstvo za postupak.

Iako predstavljeni podaci daju korisne smjernice o prikladnosti tvari, oni ipak ne obuhvaćaju mnoge kemikalije ili pripravke koji sadrže kemijske smjese koje se koriste u trgovini.

Za konkretnije smjernice, molimo kontaktirajte našeg kemičara radi detalja o prijavi na

Prije nego što koristite Vodič za kemijsku otpornost, morate se složiti s našim uvjetima uporabe: Terms of use.

Uvjeti uporabe

1. Korištenje Vodiča za kemijsku otpornost

Ovaj se vodič ili bilo koji njegov dio ne smije koristiti u vezi s materijalom koji nije proizvod Aliaxis Mađarska SEE Kft. ili njegove podružnice i ne može se reproducirati, kopirati, prodati, preprodati ili na drugi način koristiti u komercijalne svrhe koje nisu izričito odobrene u pisanom obliku. Pridržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, odbiti pristup vodiču ako vjerujemo da ponašanje korisnika krši relevantno zakonodavstvo ili oštećuje Aliaxis Mađarska SEE Kft. i/ili interese njezinih podružnica.

2. Izmjene Vodiča

Pridržavamo pravo izmjene ili na drugi način ažuriranja ovog vodiča i bilo koje njegove funkcije, i / ili specifikacije u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili odgovornosti.

3. Isključenje i ograničavanje odgovornosti

SHVAĆATE I SLAŽETE SE DA JE OVAJ VODIČ NASTAO PREMA NAČELU "AS IS". MI NE DAJEMO, A VI NE PRIMATE, NIKAKVA JAMSTVA, IZJAVE ILI UVJETE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI IMPLICIRANE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, BILO KAKVA IMPLICIRANA JAMSTVA UTRŽIVOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU ILI NEKRŠENJA) U VEZI S OVIM VODIČEM.  NE OGRANIČAVAJUĆI GORE NAVEDENO, NE IZJAVLJUJEMO NITI JAMČIMO: (a) DA ĆE FUNKCIJA ILI UČINAK OVOG VODIČA BITI NEPREKINUT, BEZ POGREŠAKA, SIGURAN, TOČAN, POUZDAN ILI POTPUN; ILI (B) DA ĆE SE POGREŠKE ISPRAVITI.

NI U KOJEM SLUČAJU ALIAXIS MAĐARSKA KFT. ILI NJEGOVA POVEZANA DRUŠTVA NEĆE SNOSITI BILO KAKVU ODGOVORNOST ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, POSLJEDIČNU ILI KAZNENU ŠTETU (BEZ OBZIRA NA PRAVNU TEORIJU ZA TRAŽENJE TAKVE ŠTETE ILI DRUGE ODGOVORNOSTI) ZA SVA PITANJA KOJA PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANA S OVIM VODIČEM. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI PRIMJENJIVAT ĆE SE NA SVAKU ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BEZ OBZIRA NA TO JE LI UZROKOVANA ILI UGOVORENA, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, NEMAR) ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, ČAK I AKO SU ALIAXIS MAĐARSKA KFT. ILI NJEZINE PODRUŽNICE OBAVIJEŠTENE O MOGUĆNOSTI TAKVE ODGOVORNOSTI.

AKO SE ODLUČITE ZA KUPNJU PROIZVODA OD NAS ILI OD BILO KOJE OD NAŠIH PODRUŽNICA, ODGOVORNOST ZA ISPORUČENE PROIZVODE BIT ĆE ISKLJUČIVO ODREĐENA VAŽEĆIM UVJETIMA PRODAJE.

4. Upozorenje - funkcionalna ograničenja

Ovaj je vodič namijenjen samo obučenim stručnjacima i nije zamjena za vašu profesionalnu prosudbu ili neovisne ispite i proračune.  Ovaj vodič služi samo za preliminarne informacije o proizvodima tvrtke Aliaxis Mađarska SEE Kft. i / ili njezine podružnice i materijal koji se odabire i nije zamjena za vašu neovisnu analizu, proračun ili procjenu, ispitivanje i / ili druge aktivnosti, uključujući one povezane s uporabom, sigurnošću i korisnošću proizvoda.  Ovaj vodič nije testiran u svim situacijama u kojima se može koristiti.  Na primjer, sastav kemijskih spojeva ili radni uvjeti poput tlaka i temperature, i razlike u mehaničkom naprezanju i drugim čimbenicima mogu značajno promijeniti stvarnu kemijsku otpornost tvari u odnosu na vrijednost navedenu u ovom vodiču. Aliaxis Mađarska SEE Kft. i / ili njezine podružnice ni na koji način ne odgovaraju za rezultate dobivene tijekom upotrebe ovog vodiča.  Osobe koje koriste vodič odgovorne su za nadzor, upravljanje i provjeru vodiča i za rezultate korištenja vodiča.  Osobe koje koriste vodič također su odgovorne za utvrđivanje adekvatnosti neovisnih postupaka za ispitivanje pouzdanosti, točnosti, cjelovitosti i drugih karakteristika vodiča.

5. Onemogućenje pristupa

SHVAĆATE I SLAŽETE SE DA PRISTUP OVOM VODIČU MOŽE BITI ONEMOGUĆEN U BILO KOJEM TRENUTKU I BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI OD NAŠE STRANE IZ BILO KOJEG ILI BEZ RAZLOGA I BEZ ODGOVORNOSTI PREMA NAMA ILI BILO KOJOJ OD NAŠIH PODRUŽNICA.

6. Mjerodavno pravo

Ovaj Sporazum i svaki zahtjev ili spor koji iz njega proizlaze te koji se na njega odnose ili su u vezi s njim, uređuje se mađarskim pravom i tumači se u skladu s mađarskim pravom. Sporazum i korištenje ove aplikacije, uključujući pitanja koja se odnose na valjanost ili primjenu ovog Ugovora, podliježu isključivoj nadležnosti sudova u Budimpešti.