Energijski prehod je v teku:

Poudarek je na zmanjšanju emisij CO2 s prehodom z zemeljskega plina na proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in energetsko učinkovitost. Pri tem ima ključno vlogo CO2 nevtralni vodik (H2), kot je opisano v evropskem zelenem dogovoru.

Globalni vodja!

Aliaxis je vodilno podjetje na svetu na področju proizvodnje in distribucije naprednih plastičnih cevovodnih sistemov. Ljudem po vsem svetu zagotavljamo trajnostne in inovativne rešitve za vodo in energijo ter s predvidevanjem hitro spreminjajočih se potreb naših strank postajamo vodilni v panogi.

Aliaxis Deutschland je vodilni proizvajalec elektrofuzijskih fitingov in je že naredil prvi korak ter pri podjetju DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH v Leipzigu naročil testiranje izdelkov FRIALEN za uporabo z vodikovimi gorivnimi plini, na podlagi česar je portfelj zdaj certificiran kot "H2-ready-100"; tj. do 100 % primeren za uporabo z vodikovimi gorivnimi plini. Rezultati najsodobnejših preskusov kažejo, da sistem FRIALEN izpolnjuje pričakovane zahteve glede življenjske dobe, tudi če sistem deluje s čistim vodikovim gorivom in pri polnem MOP (najvišjem delovnem tlaku).

Toplota, mobilnost in elektrika pred nami

Zakaj vodik?

Ker lahko bistveno zmanjša emisije CO2 kot energija, proizvedena in shranjena na podnebju prijazen način - zlasti v industriji, toplotni energiji in prometu.

Trenutno se politiki in javnost pri zmanjševanju emisij CO2 še vedno osredotočajo na električno energijo. Vendar ima na primer v Nemčiji še vedno največji delež toplotna energija, in sicer 49 odstotkov (približno 1.300 TWh), sledi mobilnost z 28 odstotki in elektrika s 23 odstotki. Zato je čas, da razširimo fokus in spregovorimo o vodiku kot energiji prihodnosti.

Izvajanje evropskega zelenega dogovora - vodik kot prednostna naloga

Evropska unija želi do leta 2050 postati podnebno nevtralna. Evropska komisija je decembra 2019 predstavila Evropski zeleni dogovor za zmanjšanje emisij CO2, da bi do leta 20501 dosegli podnebno nevtralnost. Komisarka za energijo Kadri Simson poudarja, da "75 % emisij CO2 v EU prihaja iz energetike, zato potrebujemo spremembo paradigme. "2 Vodik kot trajnostna in cenovno dostopna obnovljiva energija bo ključni dejavnik pri doseganju podnebno nevtralne industrije. Vodik bi lahko predstavljal 20 % svetovne mešanice energetskih virov. Je ključni element zelene preobrazbe naših družb, ki prinaša nove zahteve in spremembe v plinskih omrežjih.

Korak za korakom do 100 odstotkov

Številne države članice EU in druge države so sprožile pobude za uvedbo vodikovih transportnih omrežij. Ta tema bo v prihodnjih letih vse bolj vplivala na obstoječi trg z zemeljskim plinom. Prvi korak je predelava obstoječih plinskih omrežij za zagotavljanje dodatnih 20 do 30 odstotkov vodika, ki ji bo sledila predelava ali nadgradnja novo načrtovanih omrežij na 100-odstotni vodik. Tehnične spremembe, potrebne za nadgradnjo, se trenutno raziskujejo v pravih laboratorijih in drugih eksperimentalnih situacijah.

Občinam in lastnikom plinskih omrežij smo na tej poti pripravljeni pomagati z izdelki, primernimi za 100-odstotni vodik. Ali ste pripravljeni na upravljanje trajnostnih omrežij, ki bodo v prihodnosti še bolj prilagojena?

UspehIzdelki FRIALEN sopripravljeni naH2-100 in so primerni za uporabo v plinskih distribucijskih omrežjih, ki uporabljajo do 100 % vodikovega goriva.