Ghidul de rezistență chimică este conceput ca un instrument cuprinzător pentru a ajuta la selectarea materialelor pentru sisteme de conducte pentru aplicații chimice.

Sunt necesare multe sisteme de conducte pentru a transporta substanțe chimice. Prin urmare, este vital să se instaleze materialul corect pentru conducte. Chimiștii noștri interni cu experiență vă pot îndruma în selectarea celui mai potrivit material pentru aplicația dvs. specifică. Sfatul unui expert este întotdeauna recomandat.

Clienții sunt rugați să țină cont de faptul că aceste date privind rezistența chimică se bazează pe teste de expunere în laborator. Ele nu pot reproduce toate condițiile unei anumite instalații la scară reală (variații și supratensiuni de presiune, cicluri de temperatură, variații de concentrație etc.) Din acest motiv, nu se poate oferi nicio garanție de proces.

Cu toate că datele prezentate oferă un ghid util pentru adecvarea materialelor, acestea nu acoperă numeroasele substanțe chimice sau formulări care conțin amestecuri de substanțe chimice utilizate în comerț.

Pentru o îndrumare mai specifică, vă rugăm să contactați chimistul companiei noastre pentru detalii despre aplicații la adresa de mai jos:


Înainte de a putea utiliza Ghidul de rezistență chimică, trebuie să acceptați condițiile noastre de utilizare.

Condiții de utilizare

1. Utilizarea ghidului de rezistență chimică

Acest ghid, sau orice parte a acestuia, nu poate fi utilizat în legătură cu niciun produs care nu este un produs al Aliaxis Hungary SEE Kft. sau al filialelor sale și nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, vândut, revândut sau exploatat în alt mod în niciun scop comercial care nu este permis în mod expres în scris. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a refuza accesul la acest ghid dacă considerăm că comportamentul spectatorului încalcă legislația aplicabilă sau este dăunător pentru interesele Aliaxis Hungary SEE Kft. și/sau ale afiliaților săi.

2. Modificări ale acestui ghid

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a actualiza în alt mod acest ghid și oricare dintre caracteristicile, funcțiile și/sau specificațiile sale în orice moment, fără notificare sau răspundere.

3. Excluderea și limitarea răspunderii

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ ACEST GHID ESTE FURNIZAT "AȘA CUM ESTE". NU OFERIM NICIO GARANȚIE, DECLARAȚIE SAU CONDIȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ DE VANDABILITATE, ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP SAU NERESPECTARE). ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST GHID.FĂRĂ LIMITĂRI, NU GARANȚIIM ȘI NU ASIGURĂM că: (a) ghidul va fi neîntrerupt, nevătămat, neinfluențabil, neinfectat sau complet; sau (b) prejudiciile vor fi corectate.

ÎN NICIUN CAZ ALIAXIS HUNGARY SEE LTD. SAU AFILIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, ACCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU PUNITIVE (INDIFERENT DE TEORIA JURIDICĂ PE BAZA CĂREIA SUNT SOLICITATE ASTFEL DE DAUNE SAU ALTE RĂSPUNDERI) PENTRU ORICE PROBLEMĂ CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU ACEST GHID.LIMITAREA RĂSPUNDERII SE APLICĂ TUTUROR DAUNELOR SAU ALTOR RĂSPUNDERI, INDIFERENT DACĂ ACESTEA DECURG DIN CONTRACT, DELICT (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA NEGLIJENȚĂ) SAU ÎN ALT MOD, CHIAR DACĂ AALIAXIS HUNGARY SEE KFT. SAU AFILIAȚII SĂI AU FOST AVERTIZAȚI DE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE RĂSPUNDERI.

ÎN CAZUL ÎN CARE ALEGEȚI SĂ ACHIZIȚIONAȚI PRODUSE DE LA NOI SAU DE LA ORICARE DINTRE AFILIAȚII NOȘTRI, RĂSPUNDEREA PENTRU PRODUSELE FURNIZATE ESTE GUVERNATĂ EXCLUSIV DE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE VÂNZARE APLICABILE.

4. Avertisment - Limitări funcționale

Acest ghid este destinat utilizării numai de către profesioniști calificați și nu înlocuiește judecata dumneavoastră profesională sau testele și calculele independente. Acest ghid este destinat exclusiv ca un prim punct de informare despre produsele Aliaxis Hungary SEE Ltd și/sau ale afiliaților săi și despre materialul care urmează să fie selectat și nu înlocuiește analiza, calculul, estimarea, testarea și/sau alte activități independente ale dumneavoastră, inclusiv cele legate de utilizarea, siguranța și utilitatea produsului. Acest ghid nu a fost testat în toate situațiile în care poate fi utilizat. De exemplu, variațiile în compoziția compușilor chimici sau în condițiile de funcționare, cum ar fi presiunea și temperatura, solicitările mecanice și alți factori, pot modifica semnificativ rezistența chimică reală a materialelor în comparație cu valoarea indicată în acest ghid. Aliaxis Hungary SEE Ltd. și/sau filialele sale nu sunt responsabile în niciun fel pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestui ghid. Persoanele care utilizează acest ghid sunt responsabile pentru supravegherea, manipularea și controlul acestui ghid și pentru rezultatele obținute în urma utilizării sale. De asemenea, persoanele care utilizează acest ghid sunt responsabile pentru determinarea adecvării procedurilor independente de testare a fiabilității, acurateței, integralității și a altor caracteristici ale acestui ghid.

5. Blocarea accesului

RECUNOAȘTEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ PUTEM BLOCA ACCESUL LA ACEST GHID ÎN ORICE MOMENT, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ, DIN ORICE MOTIV SAU FĂRĂ MOTIV, ȘI FĂRĂ A FI RĂSPUNZĂTORI FAȚĂ DE NOI SAU FAȚĂ DE ORICARE DINTRE AFILIAȚII NOȘTRI.

6. Legea aplicabilă

Prezentul acord și orice revendicare sau dispută care decurge din, în legătură cu sau în legătură cu acesta vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația maghiară. Utilizarea Contractului și a Aplicației, inclusiv orice chestiune legată de validitatea sau aplicarea prezentului Contract, va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din Budapesta.