Naš vodnik za kemijsko odpornost je zasnovan kot celovito orodje za pomoč pri izbiri materiala za cevovodne sisteme za kemične aplikacije.

Za prenos kemikalij je potrebnih veliko cevovodnih sistemov. Zato je ključnega pomena, da se vgradi pravilen material za cevovode. Naš izkušeni kemik v podjetju vam lahko svetuje glede najprimernejšega materiala za vašo specifično uporabo. Vedno priporočamo strokovno svetovanje.

Stranke prosimo, da upoštevajo, da ti podatki o kemijski odpornosti temeljijo na laboratorijskih preskusih izpostavljenosti. Ne morejo ponoviti vseh pogojev, ki veljajo pri posamezni polni vgradnji (nihanje tlaka in skoki, nihanje temperature, spremembe koncentracije itd.). Zaradi tega ni mogoče zagotoviti jamstva za postopek.

Čeprav so predstavljeni podatki koristen vodnik za ugotavljanje primernosti materiala, ne zajemajo številnih kemikalij, ki se uporabljajo v trgovini, ali formulacij, ki vključujejo mešanice kemikalij.

Za natančnejše napotke se obrnite na našega kemika v podjetju s podrobnostmi o vaši uporabi na naslov

Preden lahko uporabite vodnik za kemijsko odpornost, se morate na spletnem mestu
strinjati s pogoji uporabe.

Pogoji uporabe

1. Uporaba vodnika za kemijsko odpornost ("vodnik")

Ta vodnik ali kateri koli del tega vodnika se ne sme uporabljati v povezavi z nobenim izdelkom, ki ni izdelek družbe Aliaxis Hungary SEE Kft. ali njenih podružnic, in se ne sme razmnoževati, razmnoževati, kopirati, prodajati, preprodajati ali kako drugače izkoriščati v komercialne namene, če nam to ni izrecno pisno dovoljeno. Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji zavrnemo dostop do vodnika, če menimo, da vedenje gledalca krši veljavno zakonodajo ali škoduje interesom družbe Aliaxis Hungary SEE Kft. in/ali njenih povezanih družb.

2. Spreminjanje vodnika

Pridržujemo si pravico, da kadar koli spremenimo ali kako drugače posodobimo ta vodnik in vse njegove lastnosti, funkcionalnosti in/ali specifikacije, brez predhodnega obvestila in brez odgovornosti do nas.

3. Izjava o zavrnitvi odgovornosti in omejitev odgovornosti

ZAVEDATE SE IN SOGLAŠATE, DA JE TA VODNIK NA VOLJO V OBLIKI, V KAKRŠNI JE. MI NE DAJEMO IN VI NE PREJEMATE NOBENIH JAMSTEV, IZJAV ALI POGOJEV KAKRŠNE KOLI VRSTE, IZRECNIH ALI IMPLICITNIH (MED DRUGIM VKLJUČNO Z VSEMI IMPLICITNIMI JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEŠKODLJIVOSTI). V ZVEZI S TEM PRIPOROČNIKOM NE PRIPOROČAMO IN NE ZAGOVARJAMO: (a) DA BO DELOVANJE ALI IZHODIŠČA TEGA PRIPOROČNIKA NEOMEJENO, BREZ NAPAK, VARNO, TEKOČE, ZANESLJIVE IN POPOLNE; ALI (b) DA BODO NAPAKE POPRAVLJENE.

V NOBENEM PRIMERU NE BO DRUŽBA ALIAXIS HUNGARY SEE KFT. ALI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE BODO ODGOVORNE ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO (NE GLEDE NA PRAVNO TEORIJO ZA ISKANJE TAKŠNE ŠKODE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI) ZA VSE ZADEVE, KI IZHAJAJO IZ TEGA VODNIKA ALI SO Z NJIM POVEZANE.OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, NE GLEDE NA NJEN VZROK IN NE GLEDE NA TO, ALI GRE ZA POGODBO, PREKRŠEK (MED DRUGIM VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO) ALI KAJ DRUGEGA, TUDI ČE DRUŽBA AALIAXIS HUNGARY SEE KFT. ALI NJENE POVEZANE DRUŽBE OPOZORJENE NA MOŽNOST TAKŠNE ODGOVORNOSTI.

ČE SE ODLOČITE ZA NAKUP IZDELKOV PRI NAS ALI PRI KATERI KOLI NAŠI POVEZANI DRUŽBI, BO ODGOVORNOST ZA DOBAVLJENE IZDELKE DOLOČENA IZKLJUČNO Z VELJAVNIMI PRODAJNIMI POGOJI.

4. Opozorilo - funkcionalne omejitve

Ta vodnik je namenjen samo usposobljenim strokovnjakom in ni nadomestilo za vašo strokovno presojo ali neodvisno testiranje in izračun. ta vodnik je namenjen samo za začetne informacije o izdelkih družbe Aliaxis Hungary SEE Kft. in/ali njenih pridruženih družb ter o materialu, ki bo izbran, in ni nadomestilo za vašo lastno neodvisno analizo, izračun, oceno, testiranje in/ali druge dejavnosti, vključno s tistimi v zvezi z obremenitvijo, varnostjo in uporabnostjo izdelka.Ta priročnik ni bil preizkušen v vseh razmerah, v katerih se lahko uporablja. Na primer, spremembe v sestavi kemičnih spojin ali v pogojih delovanja, kot sta tlak in temperatura, ter mehanske obremenitve in drugi dejavniki lahko bistveno spremenijo dejansko kemično odpornost materialov v primerjavi z vrednostjo, navedeno v tem priročniku. Družba Aliaxis Hungary SEE Kft. in/ali njene podružnice niso na noben način odgovorne za rezultate, pridobljene z uporabo tega vodnika. Osebe, ki uporabljajo ta vodnik, so odgovorne za nadzor, upravljanje in kontrolo tega vodnika in rezultatov njegove uporabe. Osebe, ki uporabljajo ta vodnik, so odgovorne tudi za vzpostavitev ustreznosti neodvisnih postopkov za preskušanje zanesljivosti, natančnosti, popolnosti in drugih značilnosti katerega koli rezultata tega vodnika.

5. Onemogočanje dostopa

PRIZNAVATE IN SE STRINJATE, DA LAHKO DOSTOP DO TEGA VODNIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA ONEMOGOČIMO IZ KATEREGA KOLI RAZLOGA ALI BREZ NJEGA IN BREZ ODGOVORNOSTI DO NAS ALI KATERE KOLI NAŠE POVEZANE DRUŽBE.

6. Veljavno pravo

To pogodbo in vse zahtevke ali spore, ki izhajajo iz nje, so z njo povezani ali se nanjo nanašajo, ureja in razlaga madžarsko pravo. Za to pogodbo in uporabo te aplikacije, vključno z vsemi zadevami v zvezi z veljavnostjo ali uporabo te pogodbe, so izključno pristojna sodišča v Budimpešti.