Politika zasebnosti

1. Namen tega obvestila

To obvestilo določa osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo o vas, namene obdelave in pravice, ki jih imate v zvezi s tem.
Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z veljavnimi standardi ali pripombe ali pritožbe v zvezi s tem obvestilom, se obrnite na nas, kot je pojasnjeno v oddelku 5 spodaj.

2. Upravljavec podatkov

Upravljavec vaših osebnih podatkov bo:
Attila Győry
direktor
Aliaxis Hungary SEE Kft
H-2051 Biatorbágy, Budai út 8.

3. Obdelava osebnih podatkov

3.1. Vrste osebnih podatkov, ki jih lahko zbiramo

"Osebni podatki" pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi. Določljiva oseba je nekdo, ki ga je mogoče neposredno ali posredno identificirati, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali na enega ali več dejavnikov, značilnih za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto te fizične osebe.

Vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas, med drugim vključujejo: identifikacijske podatke in kontaktne podatke (kot so ime, domači naslov, telefonska številka, osebna e-pošta, naslov, datum rojstva), fotografijo, civilni status, izobrazbo, kvalifikacije, podrobnosti o poklicnem življenju, podrobnosti o osebnem življenju, finančne podatke, dokazilo o upravičenosti do dela in vse druge podatke, ki jih lahko prostovoljno razkrijete.

Osebni podatki se lahko zbirajo na različne načine, vključno z:

 • obrazci za stik ali prijavo, ki jih izpolnite na našem spletnem mestu;
 • življenjepisi in priporočila;
 • osebni stiki (npr. telefonski klici, elektronska sporočila in razgovori) in
 • poročila o razgovorih in/ali ocene in vrednotenja.

V večini primerov bomo vaše osebne podatke zbirali neposredno od vas, včasih pa jih lahko pridobimo tudi posredno od

 • javnih virov (npr. LinkedIn ali prosto dostopni družbeni mediji) in
 • tretjih oseb (npr. zaposlitvenih agencij, agencij za posredovanje dela, ocenjevalnih partnerjev ...).

3.2. Občutljivi osebni podatki

Ne zbiramo in ne obdelujemo občutljivih osebnih podatkov, kot so podatki, ki se nanašajo na posameznikovo rasno ali etnično poreklo, politična ali filozofska mnenja, verska prepričanja, telesno ali duševno zdravje ali stanje, spolno življenje, preference ali usmerjenost, članstvo ali pripadnost sindikatu, biometrične podatke, genetske podatke, storitev ali domnevno storitev kaznivega dejanja in s tem povezane pravne ukrepe ali pretekle obsodbe. Če moramo zaradi posebnih okoliščin zbirati takšne podatke, vas bomo prosili za izrecno predhodno pisno soglasje.

Upoštevajte, da s tem, ko nam posredujete neželene občutljive osebne podatke, soglašate z obdelavo teh podatkov za namene zaposlovanja.

3.3. Namen in zakonitost obdelave

Vaše osebne podatke obdelujemo za namene zaposlovanja, za registracijo in obdelavo vaše prijave za delovno mesto v našem podjetju in/ali drugih podjetjih Aliaxis. Obdelali bomo vse potrebne osebne podatke, ki jih potrebujemo za oceno vaše prijave za takšno delovno mesto.
Če se odločimo, da vam ponudimo zaposlitev, lahko vaše osebne podatke uporabimo tudi za pripravo ponudbe za zaposlitev / pogodbe o zaposlitvi.

Obdelava vaših Osebnih podatkov torej temelji na zakonitih interesih družbe Aliaxis (tj. da vas oceni pred pripravo ponudbe za zaposlitev).

3.4. Razkritja osebnih podatkov

Poskrbimo, da dostop do Osebnih podatkov omogočimo le našim zaposlenim, ki takšen dostop potrebujejo za opravljanje svojih nalog in dolžnosti, ter tretjim osebam, ki imajo za dostop do Osebnih podatkov zakonit namen. V primeru, da vaše osebne podatke razkrijemo drugi enoti skupine Aliaxis ali tretji osebi, bomo sprejeli vse potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varstva teh podatkov.

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo zlasti naslednjim kategorijam prejemnikov:

a) druge družbe Aliaxis: vaše osebne podatke lahko posredujemo drugim subjektom v skupini Aliaxis za izvajanje dejavnosti zaposlovanja (npr. če so v vaš postopek zaposlovanja vključeni zaposleni iz drugih družb Aliaxis);
b) tretji ponudniki storitev: nekatere osebne podatke lahko damo na voljo tudi tretjim osebam, ki nam zagotavljajo storitve, kot so agencije za ocenjevanje. Osebne podatke lahko razkrijemo tudi zunanjim svetovalcem, odvetnikom in svetovalcem na podlagi potrebe po seznanitvi.
c) Druge tretje osebe: Osebne podatke lahko razkrijemo tudi drugim tretjim osebam na podlagi drugih zakonitih razlogov, vključno z

 • če smo k temu zakonsko prisiljeni (na primer zaradi izpolnjevanja veljavnih pravnih postopkov, kot so nalogi za preiskavo, sodni pozivi ali sodni nalogi itd;)
 • če je takšno razkritje potrebno za zagotavljanje storitev in/ali informacij za vas; ali
 • z vašim predhodnim soglasjem.

3.5. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Naša skupina deluje na globalni ravni, zato se lahko zgodi, da bomo morali osebne podatke prenesti drugim družbam Aliaxis ali tretjim ponudnikom storitev, ki se nahajajo v državah, ki niso države, v katerih so bili vaši osebni podatki prvotno zbrani.

Morda bomo na primer morali osebne podatke prenesti v druge države za namene ocenjevanja ali druge storitve, povezane s postopkom zaposlovanja. V takem primeru bomo izvedli ustrezne zaščitne ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varstva vseh prenesenih osebnih podatkov.

Če se prenos nanaša na osebne podatke evropskih prebivalcev v države zunaj Evropske unije (EU) in Evropskega gospodarskega prostora (EGP), bomo sprejeli potrebne ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varstva podatkov v skladu z zakonodajo EU, kot je sklenitev standardnih pogodbenih klavzul EU s stranko, ki prejme podatke.

3.6. Varstvo osebnih podatkov

Zavezani smo k zagotavljanju varstva vaših osebnih podatkov. Da bi preprečili
nepooblaščen dostop ali razkritje ali katero koli drugo nezakonito obliko obdelave osebnih podatkov, smo
vzpostavili ustrezne fizične, tehnične in postopkovne ukrepe za zaščito
osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo.

Dostop do osebnih podatkov je omejen na pooblaščene uslužbence družbe Aliaxis samo za izpolnjevanje njihovih delovnih
obveznosti. Poleg tega smo uvedli ustrezne tehnične ukrepe, ki med drugim vključujejo
avtorizacijo dostopa, avtentikacijo, požarne zidove, protivirusne ukrepe,
zagotavljanje varnostnih kopij in načrte za obnovitev po nesreči, ki so zasnovani tako, da zagotavljajo raven varnosti
, ki ustreza tveganju obdelave vaših osebnih podatkov.

3.7. Hramba in brisanje osebnih podatkov

Vaše Osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavnimi zakoni in le toliko časa, kolikor je
potrebno za izpolnjevanje zgoraj opisanih namenov. Na splošno to pomeni, da bomo vaše osebne podatke
hranili:

 • Če je rezultat postopka zaposlovanja delovno razmerje, bomo vaše osebne podatke hranili do konca vaše zaposlitve ali delovnega razmerja z nami v skladu z našim obvestilom o zasebnosti zaposlenih.
 • Če se postopek zaposlovanja ne konča z zaposlitvijo ali delovnim razmerjem, bomo vaše osebne podatke hranili največ eno leto po koncu postopka zaposlovanja, da bi lahko stopili v stik z vami, če bi prihodnje delovno mesto ustrezalo vašemu profilu.

Ob koncu obdobja hrambe bomo poskrbeli, da bodo vaši osebni podatki izbrisani ali
anonimizirani, če pa to ne bo mogoče (na primer zato, ker so bili osebni podatki shranjeni
v varnostnih arhivih), bomo osebne podatke varno shranili in se vzdržali vseh nadaljnjih dejavnosti obdelave
.

4. Pravice do zasebnosti podatkov

Imate naslednje pravice:

 • pravico, da pridobite potrditev, ali se vaši Osebni podatki obdelujejo ali ne.
 • obdelujemo, in če je tako, pravico do dostopa do in/ali prejema kopije
 • vaših osebnih podatkov;
 • pravico do popravka ali posodobitve netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov;
 • pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov;
 • pravico do omejitve obdelave vaših Osebnih podatkov na podlagi določenih pravnih razlogov;
 • pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se nanašajo na
 • vašega posebnega položaja, kadar je takšna obdelava potrebna za namene našega
 • zakonitega interesa;
 • pravico do prejema vaših osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno
 • berljivi obliki in da se vaši osebni podatki posredujejo drugemu upravljavcu, kadar se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi in temelji na vaši privolitvi
 • pravico, da kadar koli prekličete svoje soglasje, če obdelava osebnih podatkov temelji na vašem soglasju. Preklic privolitve ne bo vplival na zakonitost obdelave, ki se izvaja pred preklicem, niti ne bo vplival na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi zakonitih razlogov za obdelavo, ki niso privolitev; in
 • pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem organu za varstvo podatkov.

Če želite uveljavljati katero koli od zgoraj navedenih pravic, se obrnite na nas, kot je opisano v oddelku
5 spodaj. Na vse prejete zahteve se bomo odzvali v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov
.

5. Poizvedbe ali pomisleki

Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke v zvezi z načinom obdelave osebnih
podatkov ali za kakršne koli dodatne informacije o tem obvestilu, ali če želite uveljavljati svoje pravice do varstva podatkov
, se obrnite na

Attila Győry
Generalni direktor
e-pošta: agyory@aliaxis.com
Aliaxis Hungary SEE Kft
H-2051 Biatorbágy, Budai út 8.

6. Posodobitve tega obvestila

To obvestilo se lahko redno posodablja, da bi odražalo vse potrebne spremembe v naših praksah glede zasebnosti
.