icona del tool per il dimensionamento  di una valvola di regolazione Aliaxis Italia

Izračun hitrosti pretoka na podlagi velikosti ventila To orodje vam na podlagi delovnih pogojev procesa omogoča izračun hitrosti pretoka tekočine, ki lahko teče znotraj uporabljenega ventila. Z vnosom izbrane vrste ventila, vstopnega in izstopnega tlaka ter lastnosti tekočine kot vhodnih podatkov orodje prikaže karakteristični graf. Na ta način je mogoče določiti območje pretokov, v katerem je priporočljivo delovati glede na stopnjo odprtosti ventila. Za doseganje optimalne regulacije je priporočljivo, da ventil dimenzionirate tako, da je hitrost pretoka v osrednjem območju krivulj.

Če je medij voda, upoštevajte 1000 kg/m3

Podatki in informacije v tem priročniku ne predstavljajo izrecne ali implicitne garancije.