Ta kalkulator podaja najpomembnejše parametre za varjenje na čelno stran.

Podatki in informacije v tem priročniku ne predstavljajo izrecnega ali implicitnega jamstva.