icona del tool di calcolo delle perdite di carico Aliaxis Italia

S tem orodjem za izračun lahko izračunate skupne izgube tlaka v sistemu, tj. porazdeljene in lokalne izgube tlaka.
Porazdeljene izgube tlaka nastanejo, ko izgubo energije povzroči površinsko trenje med tekočino in stenami cevi. Pri točkovnih puščanjih pa izguba energije nastane zaradi oblikovnega trenja, ki je posledica spremembe smeri tekočine ob prisotnosti ventilov ali armatur.

info-table

Podatki in informacije v tem priročniku ne predstavljajo izrecnega ali implicitnega jamstva.