icona del tool di calcolo della portata volumetrica Aliaxis Italia

Namen tega računskega orodja je izmeriti pretok v ventilu s poznavanjem njegovega pretočnega koeficienta, razlike med izhodnim in vhodnim tlakom ter specifične teže tekočine v primerjavi z vodo pri 15 °C.

Podatki in informacije v tem priročniku ne predstavljajo izrecnega ali implicitnega jamstva.